EN İLETİŞİM DUYURULAR BAŞVURU FORMU
Kurullar

SEMPOZYUM YÖNETİMİ
Koordinatör
Coşkun Yılmaz

Bilim Kurulu
Mehmet Akif Aydın (Başkan) /İstanbul Medipol Üniversitesi
Abdul Rahim  Abu-Husayn /Beyrut American University-Lübnan
Abdurrahim Benhedda / University of Qatar-Katar
Ahmet Emre Bilgili /T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Amir Pasic /University of Sarajevo, Bosna-Hersek
Arif Bilgin /Sakarya Üniversitesi

Beşir Ayvazoğlu
Çiçek Derman /(E.) Marmara Üniversitesi
Erhan Afyoncu /Marmara Üniversitesi
Fahri Ovalı /İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Fatih M. Andı / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Feridun M. Emecen /İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Geoffrey Greatrex / University of Ottawa-Kanada
Halis Yunus Ersöz /İstanbul Üniversitesi

Hayati Develi/İstanbul Üniversitesi

Hedda Reindl-Kiel/Ludwig-Maximilians University-Germany
İdris Bostan /İstanbul Üniversitesi
İskender Pala /Kültür ÜniversitesiKültür ÜniversitesiKültür Üniversitesi
İsmail E. Erünsal /İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Machiel Kiel /(E.) Utrecht University-Hollanda
Mehmet İpşirli /İstanbul Medipol Üniversitesi
Muhammed Afifi/ University of Qatar-Qatar
Muhammed Arnaut /World of Islamic Science and  Technology University-Ürdün
Mustafa S. Küçükaşçı /Marmara Üniversitesi
Mustafa Uzun /Marmara Üniversitesi
Nihat Öztoprak /Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Raşit Küçük /İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)
Saadettin Ökten / (E.) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Sabri Orman / T.C. Merkez Bankası

Sebahattin Aydın / Medipol Üniversitesi
Stephen Mitchell / (e.) University of Exeter-İngiltere
Tufan Ş. Buzpınar / İstanbul Şehir Üniversitesi
Ümit Meriç (E.) İstanbul Üniversitesi
Zekeriya Kurşun / Marmara Üniversitesi

Düzenleme Kurulu

Coşkun Yılmaz

Cengiz Tomar

Yunus Uğur

Cemalettin Şahin

Turhan Kaçar

Uğur Demir

Abdurrahman Demirel

İLETİŞİM:

Sekreterya

Öznur Özyurt

0216 531 30 00 - 2282

Hasan Yapıcı

0533 5646292