TR CONTACT NOTICES APPLICATION FORM
Message of the Mayor

ULUSLARARASI X. ÜSKÜDAR SEMPOZYUMUNA HAZIRLANIRKEN

“İYİ Kİ ÜSKÜDAR VAR”

Bir ayrıcalıktır Üsküdarlı olmak, Üsküdar’da yaşamak, Üsküdar’ı yaşamak…

Onun için, dostlarımızla birlikte sesimizin ulaştığı yere, nefesimizin yettiği ana kadar “İYİ Kİ ÜSKÜDAR VAR” diyoruz.

Üsküdarlı olmaktan, Üsküdar’a hizmet etmekten bahtiyarlık duyuyoruz.

Üsküdar bir tarih şehri…

Üsküdar bir kültür, sanat ve medeniyet şehri…

Üsküdar bir estetik, şiir şehir ve şiir şehri…

Üsküdar bir müsamaha şehri…

Üsküdar, şefkat, paylaşma, dayanışma şehri…

Üsküdar, dündür, bugündür, gelecektir…

Tarihi onlu, yüzlü yıllarla değil binli yıllarla ifade edilen Üsküdar, sadece hemşehrilerimiz için değil, İstanbul ve Türkiye için de çok önemli bir şehirdir. Bu şehrin anlaşılması, anlatılması, tarihinin ortaya konulması, bugünün değerlendirilmesi, geleceğine yönelik projelerin hazırlanması için bilimsel çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Sempozyumlarımız Üsküdar’ın bu hedefine ulaşmasında son derece önemli bir rol üstlenmektedir. Bu sempozyumlar her geçen gün daha fazla hüsnü kabul görmekte ve benzerleri açısından örneklik oluşturmaktadır. Büyük bir titizlikle hazırlanan ve sempozyumlarımız neticesinde eşine ender rastlanan bir şehir külliyatı ortaya çıkmaktadır ki, katkıları ve etkileri ilçemiz sınırlarını aşmakta İstanbul’umuza ve yurdumuza önemli kazanımlar sağlamaktadır.

Hepimiz sadece bugünkü yaptıklarımızla yaşadığımız zaman diliminde değerlendirilecek değiliz. Bilakis yarınlara da bizi taşıyacak olan bugünkü faaliyetlerimizdir. Bu nedenle ilim adamlarımızın, sanatkarlarımızın, fikir öncülerimizin, yazarlarımızın fikirleriyle imkanlarımızı birleştirerek hizmette verimliliği artırma gayesindeyiz.

Belediyecilik yaygın bir anlayışla temizlik, yol, su, imar, vb. gibi alt ve üst yapı çalışmalarından ibaret görülmektedir. Şüphesiz bunda ciddi bir haklılık payı bulunmaktadır. Ancak bizce eksik bir tanımlamadır ve yetersizdir. Sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetleri de yaşadığımız zaman diliminde modern belediyeciliğin en önemli çalışma alanlarındandır. Biz de “Kültürel Belediyecilik” anlayışıyla bilimsel ve kültürel çalışmalara büyük önem vermek, Üsküdar’ı tarihi kimliğine yaraşır zenginlikte bir kültür şehrine dönüştürmek istiyoruz.

Şüphesiz ilmi esaslar dahilinde yapılan çalışmalar bugün için istifade edilir, yarınlar için de sahiplerine şehadet edecek bir imza ve bir esere dönüşecektir. Bilim insanları, fikir öncüleri ve sanatkarlarımız Üsküdar’ın rengi, nefesi, sesi ve sözüdür. Üsküdar’ın tarih hafızası sizlerin rehberliğinde bugüne ve yarınlara taşınacak, yaşanılır bir değere dönüşecektir.

Gayretimiz, hangi köşesine, hangi semtine bakarsanız bakalım tarihin sesini duyduğumuz, binlerce hatıranın hafızalarımızda canlandığı Üsküdar’ın ilim adamlarımız ve sanatkarlarımızdan neşet eden eserlerin sergilendiği ve dolu bir hayatın yaşandığı estetik bir merkez olmasını sağlamaktır.

İyi ki bilim adamlarımız, yazarlarımız, sanatkarlarımız ve fikir öncülerimiz var…

İyi ki Üsküdar var…

“X. ULUSLARARASI ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU”muza katkılarınızı esirgememeniz temennisiyle selam ve saygılarımı sunuyorum.

 

Hilmi Türkmen

Üsküdar Belediye Başkanı