İletişim

web: www.uskudar.bel.tr

www.uskudarsempozyumu.com

e-mail: uskudarkultur@uskudar.bel.tr
Telefon:0216 531 30 00
Faks:0216 531 32 89

Yazışma adresi
Üsküdar Belediye Başkanlığı
Sempozyum Koordinatörlüğü
Üsküdar / İSTANBUL

 

Sekreterya

Sami Özata

02165313000 –2201

Hasan Yapıcı

05335646292

Serkan Osmanlıoğlu

05074847664