X. Üsküdar Sempozyumu
Kurullar

SEMPOZYUM YÖNETİMİ

Koordinatör

Coşkun Yılmaz

 

BİLİM KURULU

Mehmet Âkif Aydın (Başkan) / İstanbul Medipol Üniversitesi

Abdurrahim Benhedda / Qatar University-Katar

Ahmet Emre Bilgili / T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

Al Mahdi Al Rawadieh / University of Jordan-Ürdün

Beşir Ayvazoğlu / İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Erhan Afyoncu / Milli Savunma Üniversitesi

Erol Özvar / Marmara Üniversitesi

Fatma Çiçek Derman/ İstanbul Haliç Üniversitesi

Gülfettin Çelik / İstanbul Medeniyet Üniversitesi

M. Fatih Andı / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Feridun M. Emecen / İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Hayati Develi / İstanbul Üniversitesi

Hedda Reındl-Kıel / Ludwig-Maxımılıans University-Almanya

İdris Bostan / İstanbul Üniversitesi

İskender Pala / Kültür Üniversitesi

İsmail E. Erünsal / İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Machıel Kıel / (E) Utrecht University-Hollanda

Mahmut Ak / İstanbul Üniversitesi

Mehmet İpşirli / İstanbul Medipol Üniversitesi

Murat Gül / İstanbul Teknik Üniversitesi

Mustafa İsmet Uzun / Marmara Üniversitesi

Mustafa Kurt / Marmara Üniversitesi

Mürteza Bedir / İstanbul Üniversitesi

Nalan Türkmen / Marmara Üniversitesi

Nihat Öztoprak / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Nuriye Garipağaoğlu / Marmara Üniversitesi

Saadettin Ökten / (E) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Sebahattin Aydın / Sağlık Bakanlığı

Şekip Benafri / University of Algiers 2-Cezayir

Tufan Ş. Buzpınar / İstanbul Medipol Üniversitesi

Turhan Kaçar / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 

DÜZENLEME KURULU

Coşkun Yılmaz

Zekeriya Şanlıer

Cemalettin Şahin

Cengiz Tomar

Mustafa Sabri Küçükaşcı

Uğur Demir

Yunus Uğur

Gülsüm İsmailoğlu

Mesut Meyveci

Hüseyin Hilmi Erdem

 

İLETİŞİM

Sekreterya

Ahmet Demirkıran 02165313000-2201

Serkan Osmanlıoğlu 05074847664

Hasan Yapıcı 05335646292

Coşkun Ünsal 05443292571

Engin Çetin 05459576838

Emrah Siyavuş 05324762988