Üsküdar Sempozyum
Kurullar

SEMPOZYUM YÖNETİMİ

Koordinatör

Coşkun Yılmaz

 

BİLİM KURULU

Mehmet Âkif Aydın (Başkan) / İstanbul Medipol Üniversitesi

Abdurrahim Benhedda / Qatar University-Katar

Ahmet Emre Bilgili / T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

Al Mahdi Al Rawadieh / University of Jordan-Ürdün

Beşir Ayvazoğlu / İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Cevdet Erdöl / Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Erhan Afyoncu / Milli Savunma Üniversitesi

Erol Özvar / Marmara Üniversitesi

Fatma Çiçek Derman/ İstanbul Haliç Üniversitesi

Gülfettin Çelik / İstanbul Medeniyet Üniversitesi

M. Fatih Andı / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Feridun M. Emecen / İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Hayati Develi / İstanbul Üniversitesi

Hedda Reındl-Kıel / Ludwig-Maxımılıans University-Almanya

İdris Bostan / İstanbul Üniversitesi

İskender Pala / Kültür Üniversitesi

İsmail E. Erünsal / İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Machıel Kıel / (E) Utrecht University-Hollanda

Mahmud Ak / Yükseköğretim Kurulu

Mehmet İpşirli / İstanbul Medipol Üniversitesi

Murat Gül / İstanbul Teknik Üniversitesi

Mustafa İsmet Uzun / Marmara Üniversitesi

Mustafa Kurt / Marmara Üniversitesi

Mustafa Sabri Küçükaşcı / Fatih Sultan Mehmed Vakıf Üniversitesi

Mürteza Bedir / İslam Araştırmaları Merkezi

Nalan Türkmen / Marmara Üniversitesi

Nihat Öztoprak / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Nuriye Garipağaoğlu / Marmara Üniversitesi

Saadettin Ökten / (E) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Sebahattin Aydın / Sağlık Bakanlığı

Şekip Benafri / University of Algiers 2-Cezayir

Tufan Ş. Buzpınar / İstanbul Medipol Üniversitesi

Turhan Kaçar / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 

DÜZENLEME KURULU

Coşkun Yılmaz

Zekeriya Şanlıer

Cemalettin Şahin

Cengiz Tomar

Uğur Demir

Yunus Uğur

Serkan Osmanlıoğlu

Hasan Yapıcı

Coşkun Ünsal

Engin Çetin

Gülsüm İsmailoğlu

Mesut Meyveci

Hüseyin Hilmi Erdem

 

İLETİŞİM

Sekreterya

Yücel Vergin 0216 531 30 00 - 2201

Sibel bayrakdar 0216 531 30 00 - 2204

Alime doğanöz 0216 531 30 00 - 2210