X. Üsküdar Sempozyumu
Program


11. Üsküdar Sempozyumu Ajandasını PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.
 

Açılış Programı
15 Ekim Cuma Saat: 18.00

Kokteyl
Nevmekân Bağlarbaşı

Gülen Kesova & Öğrencileri Rengarenk Diyalog Çini Sergisi Açılışı
Nevmekân Bağlarbaşı

11. Üsküdar Sempozyum Açılış Programı
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

İstanbul Sazendeleri
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

 

2. GÜN
16 Ekim 2021 Cumartesi

Boğaziçi Salonu 10.00-11.30
Oturum Başkanı : Turhan Kaçar

 • Murat Keçiş, Üsküdar ve Çevresindeki Bizans Manastırları Hakkında Bir Değerlendirme
 • Sevil Derin, Üsküdar Ayazma Sarayı’na Dair Yeni Bulgular
 • Nalan Türkmen, Yeni Bulgular Çerçevesinde Arif Hikmet Holtay’a Bağlanan Bir Yapı: Validebağ Sanatoryumu

Avrasya Salonu 10.00-11.30
Oturum Başkanı : Ahmet Turan Aslan

 • Erkan Övüç, Meclis-i Meşâyih Evrakı Işığında Üsküdar Tekkelerine Şeyh Tayinleri
 • Osman Sacid Arı, Bir Tekkenin Çok Boyutlu Tarihini Yazmak: Üsküdar Özbekler Tekkesi Örneği
 • Fahri Maden, Üsküdarlı Bir Bektaşi Babası Ali Nutki Baba (1869-1936)
 • İbrahim Erol, Üsküdar’da Medfun Dağıstanlı Nakşibendî Şeyhi Cemâleddin Gazikumukî, Hayatı ve Tasavvufî Şahsiyeti

Necmeddin Okyay Salonu 10.00-11.30
Oturum Başkanı : Suphi Saatçi

 • Ömer Faruk Tekin, Altunizade Semtinin Mimarlık Hafızası
 • Burak Öztürk, Selamsız Ucuz Evleri
 • Bersu Çelik-Taybuğa Aybars Mamalı-Sakine Yıldız Salman, Üsküdar’ın Modern Kentsel ve Mimari Mirası: İstanbul Liman ve Dokları Gemi Sanayii İşçileri Sendikası Yapı Kooperatifi
 • Zeynep Bostan, Üsküdar Burhaniye’de Bir Sokak: Nuri Bey

Mehmet Genç Salonu 10.00-11.30
Oturum Başkanı : Tahsin Görgün

 • Kasım Hızlı, Bahriye Hizmetinde Kırk Yıl: Erkan-ı Harbiye-i Bahriye Reisi Faik Paşa
 • Yurdal Demirel, Üsküdar’la Özdeşleşmiş Bir Mutasarrıf: Tosun Paşa
 • Yücel Yiğit, Komitacı ve İstihbaratçı Serkomiser Bulgar Sadık'ın Üsküdar Günleri
 • Ebubekir Al, 1908 Üsküdar Tevkifhanesi İsyanı ve Mutasarrıf Hamdi Bey

11.30-11.45 Ara

Boğaziçi Salonu 11.45-13.15
Oturum Başkanı : Abdülkadir Özcan

 • M. Hanefi Bostan, Fatih ve Kanuni Dönemlerinde Üsküdar
 • Feridun M. Emecen, Kanuni, Üsküdar ve Bir Hikaye
 • Mehmet İpşirli, Üsküdar'a Kimlik Kazandıran Beş Selatin Külliye ve Muhasebe Defterleri
 • Rıfat Günalan, Osmanlı Dönemi İstanbul Suriçi ve Üsküdar Vakıf Suları ile Çeşmeleri

Avrasya Salonu 11.45-13.15
Oturum Başkanı : İdris Bostan

 • Nevzat Sağlam, Arşiv Belgelerine Göre Kandilli Âdile Sultan Kasrı ve Kız Mektebine Dönüştürülmesi
 • Şefik Memiş - Arif Kolay, Maarif Vekaleti’nin Sağlık Projesi Olarak Validebağı Prevantoryumu
 • Halide Aslan, Osmanlı Dönemi’nde Üsküdar Fakirlerine Yapılan Yardımlar (1750-1923)
 • Tahir Güngör, Vak‘anüvîslere Göre Üsküdar (1000-1293/1592-1876)

Necmeddin Okyay Salonu 11.45-13.15
Oturum Başkanı : Cengiz Tomar

 • Azmi Özcan, Mütareke Yıllarında Üsküdar'ın İşgaline Dair Notlar
 • Tufan Buzpınar, Sultan Abdülhamid’in Şeyhi Zâfir Efendi’nin Üsküdar’da Cenaze Merasimi
 • Celil Bozkurt, Üsküdar Mutasarrıfı Mehmet Ziver Bey’in Milli Mücadele Karşıtı Faaliyetleri
 • Safa Furkan Karacakaya, Üsküdar Jandarma Taburu’nun Yeniden Teşkili Meselesi (1920-1921)

Mehmet Genç Salonu11.45-13.15
Oturum Başkanı : İsmail Hakkı Kadı

 • Erhan Bektaş, Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Üsküdarlı Bürokratların Eğitim ve Mesleki Kariyeri
 • Fatih Tığlı, Üsküdarlı Unutulmuş Bir Şair Doktor Ali Rıdvan Unar
 • Elif Günalan, Üsküdarlı Meşhur Bir Hekim: Dr. Mehmet Kamil Berk
 • Songül Güneş, İstanbul Şehir Meclisi'nde Bir Üsküdarlı: Makbule Esat Işık Hanım ve Faaliyetleri

13.15-14.30 Öğle Yemeği

Boğaziçi Salonu 14.30-16.00
Oturum Başkanı : Nuran Yıldırım

 • Sebahattin Aydın, Kız Kulesi’nden Covıd-19’a Bakış; Üsküdar’da Covıd 19 Pandemi Mücadelesi
 • Uğurcan Yıldızdal, Üsküdar’da Kolera Günleri ve Alınan Tedbirler (1893-1912)
 • Hüseyin Avni Balcıoğlu-Burak Karip-Yunus Karakoç, Üsküdar’da Önemli Bir İlmi-Kültürel Mirasın Adresi Olarak Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin Anatomi Binası
 • Ayşe Mahinur Tezcan, Mağduriyet ve Suç Korkusu Üzerine Bir İnceleme: Üsküdar Örneği

Avrasya Salonu 14.30-16.00 Oturum Başkanı : Ayşen Gürcan

 • Gülfettin Çelik, Üsküdar’ın Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Yükseköğretim Alanının Yeri
 • Asiye Kakırman Yıldız-Kerem Yıldız, Dezavantajlı Çocuklar İçin Öğrenme Merkezi Olarak Çocuk Kütüphanelerinin Önemi: Üsküdar Selimiye Çocuk Kütüphanesi
 • Mustafa Mesut Özekmekçi, 18. Yüzyıl Sonundan 20. Yüzyıl’ın İlk Çeyreğine Kadar Üsküdar’daki İlköğretim Okulları
 • Ece Yüksel, Üsküdar Fréres Maristes Mektebi (1894)

Necmeddin Okyay Salonu 14.30-16.00
Oturum Başkanı : Selçuk Mülayim

 • Han Tümertekin-Barış Doğan, Kız Kulesi Yeniden Restorasyonu
 • Hamza Gündoğdu-Selen Durak-Rukiye Özdemir Şimşek, Haydarpaşa Mektebi Tıbbiye-i Şahane Binasının Cephe Üslup Analizleri
 • Soner Şahin, Üsküdar Kaymak Mustafa Paşa Camisi ve Mimari Özellikleri Üzerine
 • Sedat Akdoğmuş, Üsküdar Valide-i Atik Külliyesi’nde Caminin Mahfil ve Strüktür Sistemi

Mehmet Genç Salonu 14.30-16.00
Oturum Başkanı : Yunus Uğur

 • Büşranur Bekman, Üsküdar’ın İdari Olarak Yeniden Yapılanması ve Mahalleleri (1845-1913)
 • Serpil Özcan, 19. Yüzyıl Listelerine Göre Üsküdar Tekkelerini Haritalamak
 • Özge Eda Kaya, 1900 Başları Osmanlı Üsküdar’ındaki Karakolların Sosyal-Mekansal Analizi
 • Nusret Gedik, Osmanlı Döneminde Hazırlanan Lügatlarda Üsküdar

16.00-16.15 Ara

Boğaziçi Salonu 16.15-17.45
Oturum Başkanı : İskender Pala

 • Nihat Öztoprak, Türk Şiirinde Kızkulesi
 • Hüseyin Besli, Tarihe Notlar: 15 Temmuz'da Üsküdar
 • Coşkun Yılmaz, Hafızayı Hatırlamak: Üsküdar Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz
 • Beşir Ayvazoğlu, Üsküdar’la Özdeşleşmiş Büyük Bir Âlim: Mehmet Genç
 • Mustafa Sabri Küçükaşcı, Haluk Dursun’un Üsküdar’ı

Avrasya Salonu 16.15-17.45
Oturum Başkanı : Vahdettin Engin

 • Aziz Adiloğlu, Fatih Dönemi Üsküdar’ında Şahıs İsimleri
 • Zübeyde Güneş Yağcı, Osmanlı Devleti’nde Enfiye Üretimi: Üsküdar Enfiye İmalathanesi
 • Ahmet Büyükaksoy, İngiliz Büyükelçisi James Porter’ın Kaleminden Üsküdar’da Bir Cinayet
 • Fatih Gürcan, 1845 Yılı Üsküdar ve Mecra-i Ticaret Gemileri Faciası

Necmeddin Okyay Salonu 16.15-17.45
Oturum Başkanı : Hayati Develi

 • Kadir Pektaş, 18 ve 19. Yüzyıllara Ait İki Görsel Belge Üzerinden Üsküdar
 • Gül Sarıdikmen, Fausto Zonaronu’nun Derviş Çizimleri ve Üsküdar
 • Firdevs Müjde Gökbel, Üsküdarlı İsa Behzat Bey’in Türk Sanatına Katkısı
 • Saliha Bozer Bayraktar, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’nda Yer Alan Natürmort Kompozisyonlu Mezartaşlarından Örnekler

Mehmet Genç Salonu 16.15-17.45
Oturum Başkanı : Mehmet Emin Okur

 • Nuriye Garipağaoğlu, Üsküdar Hava Kalitesinin Maksimumlar ve Limit Değerler Açısından İncelenmesi
 • Cemalettin Şahin, Üsküdar’ın Mekansal Gelişimi (1915-2020)
 • Fatih Adıgüzel-Şenay Güngör, Üsküdar Turizm Rotasının CBS (Coğrafî Bilgi Sistemleri) ile Oluşturulması
 • Rauf Belge-A. Emrah Siyavuş, Üsküdar'da Yeşil Alan Kullanımı

19.00 Plaket Takdimi ve Sempozyum Yemeği
 

3. GÜN
17 Ekim 2021 Pazar

Boğaziçi Salonu 10.00-11.30
Oturum Başkanı : Aydın Gülan

 • Nevzat Erkan, 18. Asır Kayıtlarına Göre Üsküdar Fırıncıları
 • Esra Muhacir, Üsküdar'da Kitap Kültürü (16.-18. Yüzyıllar)
 • Ayhan Hıra, Üsküdar Şerʻiyye Sicillerine Göre Miras Davaları (16-18. Yüzyıllar Arası)
 • Sercan Ayışın, Üsküdar Kadı Sicillerinde Bilirkişilik

Avrasya Salonu 10.00-11.30
Oturum Başkanı : Gültekin Yıldız

 • Yavuz Kısa, Osmanlı’da Şikâyet Mekanizması: Atik Şikâyet Defterlerine Göre Üsküdar’dan Divân-ı Hümâyûn’a Yansıyan Şikâyetler (1649-1675)
 • Şahin Alemdaroğlu, Kalebend Defterlerine Göre 18. Yüzyılda Üsküdar’da Suç ve Suçlular
 • Hamit Pehlivanlı, İkinci Meşrutiyet’ten Mondros Mütarekesi’ne Üsküdar’da Asayiş ve Suçlar
 • Çiğdem Ülker, Üsküdar’da Kasa Hırsızlığından Cinayete Acemi Bir Suç Çetesi

Necmeddin Okyay Salonu 10.00-11.30
Oturum Başkanı : Mustafa İsmet Uzun

 • Talip Mert, Üsküdarlı Hızır İlyas Efendi (1801-1864)
 • Ahmet Musa Bala, Türk Din Mûsikîsinde Karşılıklı Ezan Okuma Geleneği Üsküdar Mihrimah Sultan Cami ve Gülnûş Emetullah Sultan Cami Örneği
 • Gülgûn Uyar-Ahmet Sarıkaya, Üsküdarlı Ali Efendinin Kıraat İcâzeti ve Kıraat Uygulaması
 • Samet Altıntaş, Nasuhî Dergâhı’ndan Osmanlı Kültürüne Bir Armağan: Miraciye
 • Nazım Büyükbaş, Divitcîzade Mehmed Efendî Üsküdârî Deverân-i Sûfiye Adlı Eserin Tahkik, Tercüme ve Tahlili

Mehmet Genç Salonu 10.00-11.30
Oturum Başkanı : Halil Ekşi

 • Ahmet Emrah Siyavuş, Kentsel Dönüşümün Sosyal ve Mekânsal Analizi: Kirazlıtepe Mahallesi Örneği
 • Murat Gül-Ebru Şevkin, Bedrettin Dalan’ın Belediye Başkanlığı Döneminde İstanbul’da Gerçekleştirilen İmar Faaliyetleri Kapsamında Üsküdar Sahilinin Dönüşümü
 • Hasan Meral-Behlül Ersoy, Üsküdar’da Zorunlu Deprem Sigortası: Deprem Hasar Riski ve Sigortalılık Oranlarının Analizi
 • İlkim Gizem Gözüm-Dilek Yıldız Özkan, Çıkmaz Sokaklarda Sosyal Etkileşim: Üsküdar Aziz Mahmud Hüdai Mahallesi Örneği

11.30-11.45 Ara

Boğaziçi Salonu 11.45-13.15
Oturum Başkanı : Erhan Afyoncu

 • Hasan Yapıcı, 16. Yüzyılda Üsküdarlıların Vasiyetleri
 • Ahmet Önal, Koca Sinan Paşa’nın Üsküdar’daki Vakıfları
 • Uğur Demir, Silahdar Mustafa Paşa ve Üsküdar
 • Engin Çetin, 18. Yüzyılda Üsküdar’da Kimsesiz Definleri

Avrasya Salonu 11.45-13.15
Oturum Başkanı : Uğur Derman

 • Ebru Karahan Dalbaş, Müzehhibleri Üsküdarlı Üç Yazma Eser ve Tezhibi
 • Uğur Taşatan, Üsküdarlı Ebrûcu Mustafa Düzgünman’ın Süleymaniye Kütüphanesi Ebrû Koleksiyonunda Bulunan İmzalı Eserleri
 • Sümeyye Yaman, Üsküdar Nasûhî Mehmet Efendi Camii Hazîresi’ndeki Ketebeli Şâhideler
 • Seyhan Yılmaz, Köklü Tarihi İle Üsküdar ve Üsküdar Konulu Seramik Eserler

Necmeddin Okyay Salonu 11.45-13.15
Oturum Başkanı : M. Fatih Andı

 • Mustafa Özkat, Klasik Türk Edebiyatının Son Temsilcilerinden Üsküdarlı Tırnakçı-zâde Zîver Bey (Hayatı ve eserleri)
 • Zülfikar Güngör, Tahirü’l-Mevlevî’nin Bazı Üsküdar Meşhurları İçin Yazdığı Şiirler
 • Tuğçe Darendeli, Tanzimat Dönemi’nden Cumhuriyet’e Kültürel Etkinlikler; Üsküdar Tiyatroları
 • Diren Çakılcı, 1874 Emlak Sayımı Işığında Üsküdar Ahmed Çelebi Mahallesi

Mehmet Genç Salonu 11.45-13.15
Oturum Başkanı : Mustafa Gündüz

 • Ahmet Türkan, Kuzguncuk Rumlarının Dini, Eğitim ve Sosyal Durumları (19. yy)
 • Fırat Küskü, 19. Yüzyılda Üsküdar ve Çevresindeki Mesireler
 • Turgay Koçak, İstanbul Boğazı’nın Son Savunma Mevzii: Nakkaş Tabya
 • Ünal Tanrıverdi, Üsküdar Adliye Binası Yangını (1937)

13.15-14.30 Öğle Yemeği

Boğaziçi Salonu 14.30-16.00
Oturum Başkanı : Mustafa Fayda

 • Mehmet Akif Aydın, 16. Yüzyıl Kadı Sicilleri Işığında Üsküdar’da Hukuk ve Sosyal Hayat
 • Erhan Afyoncu, Üsküdarlı Câbî Ömer Efendi'nin Hayatına Dair Yeni Bilgiler
 • Mahmut Ak, Sultan II. Abdülhamid Albümleri ve Üsküdar
 • İsmail Kara, Süheyl Ünver’in Resimlerinde Üsküdar’a Dair Bazı Dikkatler

Avrasya Salonu 14.30-16.00
Oturum Başkanı : Fatma Çiçek Derman

 • Mustafa Akkaya, 17. Yüzyılda Üsküdar Sakinlerinin Özel Yaşam Alanları
 • Anılcan Sıçrayık, Topkapı Sarayı Müzesi Taş Kitabeler ve Taş Eserler Koleksiyonu’ndan Üsküdar Kökenli Eserler
 • Ahmet Sefa Özkaya, Üsküdar’da Bir Kadın Eseri Gülfem Hatun Camii: Tarihçe, Kritikler ve Mevcut Durum
 • Nejla Doğan, Enderûnî Çakırcı Hasan Paşa ve Eserleri

Necmeddin Okyay Salonu 14.30-16.00
Oturum Başkanı : Sebahat Deniz

 • Cavid Kasımov, Henry Kanova Vollam Morton’un Seyahatnamesinde Üsküdar
 • M. Fatih Çalışır, Ebû Bekir b. Behrâm ed-Dımaşkî (ö. 1102/1691)ʼnin Eserlerinde Bilâd-ı Selâse (Galata, Üsküdar ve Eyüp)
 • Zelfira Şükürciyeva, İsmail Gaspıralı’nın Seyahat Yazılarında İstanbul
 • Münire Kevser Baş, Samiha Ayverdi’nin Eserlerinde Üsküdar

Mehmet Genç Salonu 14.30-16.00
Oturum Başkanı : Musa Duman

 • Gülay Karaman, Üsküdar Övgüsünde Bir Şiir Mehmed Sıdkî’nin “Degil mi Üsküdâr” Redifli Gazeli
 • Muhittin Eliaçık, Boğazın 1621 Yılında Donmasına Ait Manzumeler
 • Halil Batur, Veffâk Mehmed Hıfzî Üsküdarî’nin Hayatı, Sanatı ve Şiirleri
 • Abdullah Kahraman, Üsküdar’da Medfun Bir Sufi-Fakih Hibetullah et-Taci ve et-Tahkiku’l-bâhir Adlı Eseri

16.00-16.15 Ara

Kapanış ve Değerlendirme

Boğaziçi Salonu 16.15
Oturum Başkanı : Ahmet Emre Bilgili

 • Mehmet İpşirli
 • Çiçek Derman
 • Erhan Afyoncu
 • Beşir Ayvazoğlu
 • Hayati Develi