Üsküdar Sempozyum
Program

12. Üsküdar Sempozyumu Tebliğ Özetini PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

ULUSLARARASI XII. ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU (13-15 EKİM 2023) PROGRAMI

12. Üsküdar Sempozyumu Ajandasını PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

13 EKİM CUMA

Açılış Programı

(Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi)

Saat: 18.00

Kokteyl

Sergi
Üsküdar Sempozyumları Fotoğraf Sergisi

Açılış Konferansı
Nabi Avcı

Açılış Konseri
Göksel Baktagir Yönetiminde Letâfet Türk Müziği Topluluğu
Salacak’tan Kandilli’ye Üsküdar Kokan Ezgiler

 

14 EKİM 2023 CUMARTESİ

(Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi)


I. Oturum

Avrasya Salonu, 10.00-11.30

Oturum Başkanı: Ş. Tufan Buzpınar

Mahmut Ak, Üsküdarlı Abdullah Efendi’nin Vâkı‘ât-ı Rûzmerre’sinde Üsküdar ile Alakalı Bilgiler ve Eserin Önemine Dair Notlar

İbrahim Ege Akşahin, Üsküdarlı Bir Kaptanıderyanın Kariyeri: Hacı Ahmed Vesim Paşa

Ercan Karakoç, Yeni Bilgi ve Belgeler Işığında Üsküdarlı Hariciye Nazırı Gabriyel Noradunkyan Efendi (1852-1936)

Mehmet Korkmaz, Üsküdar Sâkini İttihatçı Bir Bahriyeli: Yarbay Muhiddin Atayiğit’in Hayatı ve Askerî Faaliyetleri (1878-1962)

       

II. Oturum

Boğaziçi Salonu, 10.00-11.30

Oturum Başkanı: Mehmet İpşirli

Ayşe Kavak, Üsküdar Kadı Sicillerinin Zahriye Kayıtları (XVIII. Yüzyıl)

Mehmet Akif Berber, Üsküdar 98 Numaralı Eytâm Sicili: 16. Yüzyıl Üsküdarı’nda Yetim Akçesinin İşletilmesi

Nevzat Erkan, 18. Asır Üsküdar’ında Şeyh Devati Tekkesinin Para Vakfı Üzerinde Bir Değerlendirme

Şule İyigönül Atasağun, 17. Yüzyıl Üsküdar Kadınlarının Gayrimenkul Mülkiyeti (1656-1676)

 

III. Oturum

Mustafa Sabri Küçükaşçı Salonu, 10.00-11.30

Oturum Başkanı: Suphi Saatçi

Safa Meral, Üsküdar'ın Kaybolan Mahallesi: Şemsi Paşa

Gülfidan Kıroğlu Öztürk, Tarihi Yapılarda Yeniden İşlevlendirme Üzerine Bir Değerlendirme: Üsküdar Glavany Köşkü

Zeynep Emel Ekim, Fotoğraflar Işığında Günümüze Gelemeyen Üsküdar Bedesteni

Alidost Ertuğrul, Üsküdar'da Yangın, Deprem ve İmar Faaliyetleri

 

IV. Oturum

Haluk Dursun Salonu, 10.00-11.30

Oturum Başkanı: Fatih Andı

Osman Ünlü, Gotik Bir Hikâyede 18. Yüzyıl Üsküdar'ı

Muhittin Eliaçık, Bir Zimmî Vergisi Âmili Tarafından Yazılmış İlginç Bir Seyahatname ve Üsküdar’a Ait Tasvirler

Arzu Çiftsüren, Hindistanlı Seyyahların Gözüyle Osmanlı Dönemi Üsküdarı

Yusuf Ziya Altıntaş, Tanzimat Dönemi İstanbul’unda Alman Bir Seyyah: Ferdinand Fliegner’in Üsküdar Tasvir ve İzlenimleri

 

V. Oturum

Avrasya Salonu, 11.45-13.15

Oturum Başkanı: Coşkun Yılmaz

Mehmet İpşirli, Bir Kültür Muhiti Olarak Osmanlı Üsküdarı

Beşir Ayvazoğlu, Cumhuriyet Döneminde Bir Kültür Muhiti Olarak Üsküdar

Gökhan Çetinsaya, Beylerbeyi’nin Kültürel Dönüşümü

 

VI. Oturum

Boğaziçi Salonu, 11.45-13.15

Oturum Başkanı: Yunus Uğur

Bilgin Aydın-Rıfat Günalan, XVI. Yüzyıl Üsküdar Kadı Sicillerine Göre Bulgurlu Karyesi

Mine Arslan, Kanuni Döneminde Üsküdar ve Beşeri Coğrafya

Nedim İpek, 19 ve 20. Yüzyıllarda Üsküdar ve Göç

Cemalettin Şahin, Üsküdar’da Nüfusun Yaş Yapısı (2008-2022)

 

VII. Oturum

Mustafa Sabri Küçükaşçı Salonu, 11.45-13.15

Oturum Başkanı: Azmi Özcan

Fehmi Gür - Ahmet Efiloğlu, İlkokul Diplomalarına Göre Üsküdar Demografisinde Değişim (1950-1960)

Fatih Özçelik, İstiklal Madalyası Sahibi Üsküdarlılar

Menderes Akdağ, Cumhuriyetin Ellinci Yılında Ulusal Basına Göre Üsküdar

Aykut Can, Nato Müşterek Enfrastrüktür Programı'nda Üsküdar

 

VIII. Oturum

Haluk Dursun Salonu, 11.45-13.15

Oturum Başkanı: Murteza Bedir

Mehmet Salih Erkek, Üsküdar’da Kölelik ve Suç (1513-1591)

Ramazan Uz, Kalebend Defterlerine Göre III. Selim Döneminde Üsküdar’da İşlenen Suçlar ve Suçlu Profilleri

Funda Öztürk, 19. Yüzyıl Üsküdarında Suç

Cem Karakılıç, Erken Cumhuriyet Döneminde Üsküdar'da Aile ve Boşanma (1922-1927)


13.15 - 14.30 Öğle Yemeği


IX. Oturum

Avrasya Salonu, 14.30-16.00

Oturum Başkanı: Çiçek Derman

Uğur Derman, Kaybolan Bir En’âm-ı Şerîf’e Dâir

Sadi S. Kucur, Üsküdar'da Bulunan Osmanlı Mezartaşlarının Ser-Levhalarının Tasnifi ve Muhteva Tahlili

Resul Yelen, Üsküdar Yeni Valide Çeşmesi’nde Palmet Motifinin Kullanımı Üzerine Yeni Düşünceler

Naciye Detseli-Hümeyra Özdemir, Üsküdar’daki Hanım Sultan Külliyelerinde Ahşap Üstü Kalem İşleri

 

X. Oturum

Boğaziçi Salonu, 14.30-16.00

Oturum Başkanı: Musa Duman

Feridun Emecen, Halil İnalcık ve Üsküdar

Âlim Kahraman, Orhan Okay'ın Üsküdarı

Ahmet Emre Bilgili, Raşit Küçük’ün Üsküdarı

Engin Çetin, Mustafa Sabri Küçükaşcı ve Üsküdar

 

XI. Oturum

Mustafa Sabri Küçükaşcı Salonu, 14.30-16.00

Oturum Başkanı: Mahmut Ak

Betül Bahşi, Üsküdar Kasabası ve İktisadi Hayatı (1453-1550)

Ersin Yıldız, Klasik Dönem Osmanlı Sefer Organizasyonunda Üsküdar Sahrası

Ahmet Türkan, Kuzguncuk’taki Ermenilerin Dini, Eğitim ve Sosyal Durumları (19. Yüzyıl)

 

XII. Oturum

Haluk Dursun Salonu, 14.30-16.00

Oturum Başkanı: Beşir Ayvazoğlu

Mahmut Sami Kanbaş, Hattat Sami Efendi'nin Çengelköy'ü

Uğur Can Yıldızdal, Üsküdarlı Esnaf Ali’nin Günlüğünden 1922 Senesinde Üsküdar

Kasım Hızlı, Uzunçayır Üstündeki Köşk: Bir Kültür ve Musikî Meclisi Olarak Mehmed Galib Bey’in Evi

Gül Sarıdikmen, Üsküdar'ın Ressamlarından Yaşamı ve Yapıtlarıyla Selâhattin Teoman

 

XIII. Oturum

Avrasya Salonu, 16.15-17.45

Oturum Başkanı: Feridun M. Emecen

Coşkun Yılmaz, Encümen Arşivlerinde Üsküdar

Ahmet Önal, 1690-1692 Fırtınalarının Üsküdar'a Etkileri

Coşkun Ünsal, Üsküdar Kethüdayerileri (XVIII. Yüzyıl)

Murat Uluskan, Osmanlı İstanbul'unda Çarık İmali ve Satışı: Üsküdar Çarıkçıları (1759-1760)

 

XIV. Oturum

Boğaziçi Salonu, 16.15-17.45

Oturum Başkanı: Ahmet Emre Bilgili

Mustafa Çavdaroğlu, Sıbyan Mekteplerinde Dönüşüm: Üsküdar Harmanlık Numune İptidai Mektebi

Orhan Murat Çolak, Üsküdar’da Özel Bir Okul: Şule-i Terakki Mektebi

Tuğba Aydeniz, Üsküdar’da Bir Hususi Mektep: Altunizade Mektebi

Yusuf Turan Günaydın, Belgeler Işığında Üsküdar İdadisi 1904-1924

 

XV. Oturum

Mustafa Sabri Küçükaşçı Salonu, 16.15-17.45

Oturum Başkanı: Selçuk Mülayim

Candan Nemlioğlu - Şura Kavalcı Şana, Üsküdar’ın Osmanlı Dönemi Zarif Havuzlu Sofa ve İç Avlulu  Mimari Eserleri: Divanhane  Saray ve Köşkler

Neslihan Çipan Karaarslan, Üsküdar’da Bir Modern Mimarlık Denemesi: Yapı Kredi Bankası Üsküdar Şube Binası, 1973

Zülal Ballı Tekin, Geç Osmanlı Dönemi Üsküdar Semtine Kütüphane Yapıları Üzerinden Bakış

Ozan Çekmez, 19. Yüzyıl sonu ve 20. Yüzyıl başında Üsküdar'da  Asar-ı Atika Araştırmaları

 

XVI. Oturum

Haluk Dursun Salonu, 16.15-17.45

Oturum Başkanı: Nalan Türkmen

Gülcan Kaplan, Üsküdar Mirzâzâde Cami’sine Ait Kayıp Çiniler

Hamza Gündoğdu - Deniz Demir, Üsküdar Örnekleri Işığında Çeşme Mimarisinde Alınlıklardaki Yelpaze / İstiridye Biçimli Süslemeler

Muhammed Fatih Çalışır - Elif Kurumehmet, Hattat Hafız Osman Efendi’nin Üsküdar’daki Kitâbeleri

Miskine Akar - Nur Urfalıoğlu, Üsküdar Ayazma Camii Kuş Evleri

 

15 EKİM PAZAR


XVII. Oturum

Avrasya Salonu, 10.00-11.30

Oturum Başkanı: Nihat Öztoprak

Nusret Gedik, Üsküdar'da Medfûn Şairler (XV-XVIII. Yy)

Ebubekir Eraslan, Tarihî Türk Dili Grameri Kitaplarında Üsküdar

Yunus Kaplan, Klasik Türk Şiirinde Üsküdar Üzerine Yazılmış Müstakil Manzumeler

Gökhan Çetinkaya, Üsküdarlı Sâfî (Sâfî Üsküdârî) ve Farsça Eserleri

 

XVIII. Oturum

Boğaziçi Salonu, 10.00-11.30

Oturum Başkanı: Gülfettin Çelik

İlker Yiğit - Alperen Özdemir, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Üsküdar Şehri Mahallelerinin Lokalizasyonu ve Toponimik Analizi

Ali Fuat Örenç, 19. Yüzyılda Bir Saray Lezzeti Olarak Üsküdar Kaymağı

Salih Başkutlu, Yeni Belgeler Işığında Paşalimanı Un Değirmeni

Ferda Olbak, 1885 Tarihli İstatistik Cetveline Göre Üsküdar

 

XIX. Oturum

Mustafa Sabri Küçükaşçı Salonu, 10.00-11.30

Oturum Başkanı: Necdet Yılmaz

Erkan Övüç, Belgeler Işığında 19. ve 20. Yüzyıllarda Üsküdar Tekkelerine Şeyh Tayini

Fahri Maden, Arşiv Belgeleri Işığında Büyük Çamlıca’da Bir Horosan Ereni İvaz Fakih Tekke ve Türbesi

Levent Kuru, Üsküdar Selâtin Şeyhleri (1747-1895)

Zeynep Demirtaş Atış, Üsküdarlı Kıraat Âlimi Mustafa En-Naîmî

 

XX. Oturum

Haluk Dursun Salonu, 10.00-11.30

Oturum Başkanı: Hayati Develi

Demet Koçyiğit, Atik Valide Külliyesi Odağında Türk Edebiyatı ve Sosyal Hayat

Fikri Kula, Mustafa Kutlu’nun Hikâyelerinde Üsküdar

Saliha Kasap, Zabel Yesayan’ın "Silahtar’ın Bahçeleri" Adlı Eserinde Üsküdar

Ümran Ay Say - Merve Gören, Memduh Cumhur ve Üsküdar

 

XXI. Oturum

Avrasya Salonu, 11.45-13.15

Oturum Başkanı: İdris Bostan

Erhan Afyoncu, 1766 Depreminde Üsküdar

Sema Küçükalioğlu Özkılıç, 1894 Depreminde Üsküdar'da Hasar Gören Yerler Hakkında Bir Değerlendirme

İrfan Özgül, İstanbul Depremlerinin Üsküdar’ın Mimari Dokusuna Etkisi

Ahmet Fethi Yüksel, Üsküdar’ın Deprem Durumu

 

XXII. Oturum

Boğaziçi Salonu, 11.45-13.15

Oturum Başkanı: Nuriye Garipağaoğlu

Gülfettin Çelik - Züleyha Sayın - Ramazan Tak, Üsküdar’ın Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Yüksek Öğretim Alanının Yeri

Hacer Turan, Üsküdar Meydan Kimliği (Kullanıcı Katılımlı Bir Değerlendirme)

Hasan Taştan, Üsküdar’da Bisiklet Yollarının Analizi ve Planlanması

Fatma Ukşal, Yerel Yönetimlerin Çevre Bilinci: Üsküdar Örneği

 

XXIII. Oturum

Mustafa Sabri Küçükaşçı Salonu, 11.45-13.15

Oturum Başkanı: Korkut Tuna

Ömer Faruk Demirel, Üsküdar’da Alman Okulu Açma Çalışmaları ve Üsküdar Kız Sanayi Mektebi Müdiresi Johanna Walther

Mehmet Emin Yoldaş, Üsküdar Sakinlerinin Gözünden 1937 Yılı Üsküdar’ının Altyapı Problemleri

Nebile Özmen - Fatma Şencan, Üsküdar’da Roman Kadınlar ve Mesleklerine Dair Saha Araştırması

Tuba Kara, Muhafazakar Kadınlar İçin Üçüncü Mekan Üretimi: Çengelköy Örnek Durum Çalışması

 

XXIV. Oturum

Haluk Dursun Salonu, 11.45-13.15

Oturum Başkanı: Mustafa İsmet Uzun

Göker İnan, Şakâik-i Nu‘mâniyye’nin Arapça Zeyillerinde Üsküdar’da Yaşamış Âlimler

Hüseyin Arslan, Mehmed Emin Üsküdârî’nin İlmi Kişiliği ve Dil İlimleri Alanındaki Çalışmaları

Esra Muhacır, Osmanlı Uleması ve Kitapları (XVI.-XVIII. Yüzyıl)

Ferit Arı, Kadıasker Mülâzemet Defterlerinde Üsküdar Kökenli Âlimler (1756-1776)


13.15 - 14.30 Öğle Yemeği


XXV. Oturum

Avrasya Salonu, 14.30-16.00

Oturum Başkanı: Mustafa Kurt

İsmail Kara, Bir Fikir Adamı Olarak Hüseyim Kâzım Kadri

Ahmet Sefa Özkaya, Semavi Eyice ve Üsküdar

Murat Derin, İnci Çayırlı ve Üsküdar

 

XXVI. Oturum

Boğaziçi Salonu, 14.30-16.00

Oturum Başkanı: Murat Gül

Mustafa Mesut Özekmekçi, İlk Yıllarında Üsküdar Postahanesi

Murat Arısal, Üsküdar Kara Ulaşımında Raylı Sistemden Lastik Tekerlekli Araçlara Geçiş

Alim Arlı, Tüketim Kamusallığı ve Üçüncü Mekanlar Arasında Üsküdar'ın Kamusal Alanları

Hasan Taşçı, Şehir Kimliğinin Oluşumunda Üsküdar Meydanının Rolü

 

XXVII. Oturum

Mustafa Sabri Küçükaşçı Salonu, 14.30-16.00

Oturum Başkanı: Aynur Can

Büşra Koru Uzkurt, Engelli Dostu Belediyecilik Anlayışı: Üsküdar Belediyesi Örneği

Emine Banu Burkut - Bilgehan Yılmaz Çakmak, Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Evrensel Tasarım Kriterleri Açısından Bilişsel ve Dizimsel Analizi

Yakup Öksüz, Sosyal Belediyecilik Bağlamında Üsküdar Belediyesi Özgün Eğitim Faaliyetleri ve Yeni Nesil Kütüphanecilik Hizmetleri

Züleyha Dıravacı, Yerel Yönetimler: Belediyelerde Yapılan Gençlik Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme

 

XXVIII. Oturum

Haluk Dursun Salonu, 14.30-16.00

Oturum Başkanı: İskender Pala

Abdulhakim Tuğluk, Üsküdar’ın Adına Dair İlginç Bir Anekdot: Üsküdar Evvelden Ne İmiş?

Ertan Ünlü, Üsküdar’da Yaşamış Bir Osmanlı Efendisi Başlala Hacı Ali Efendi (?-1803)

Nurettin Çalışkan, Üsküdarlı Bir Şair Mehmet Nazif Ağa

 

Kapanış Oturumu

Boğaziçi Salonu, 16.15

Oturum Başkanı: Cevdet Erdöl

Mehmet Âkif Aydın

Mehmet İpşirli

Mahmut Ak

Korkut Tuna

Nihat Öztoprak

Uğur Derman

Suphi Saatçi