Tarihler

Sempozyum tarihi: 15-17 Ekim 2021

Bildiri özetini son gönderme tarihi: 28 Mayıs 2021

Kabul edilen bildiriler için ikinci çağrı tarihi: 2 Temmuz 2021