Üsküdar Sempozyum
Tarihler

Sempozyum tarihi: 13-15 Ekim 2023

Bildiri özetini son gönderme tarihi: 3 Temmuz 2023

Kabul edilen bildiriler için ikinci çağrı tarihi: 4 Ağustos 2023

Bildiri tam metin için son gönderim tarihi: 3 Kasım 2023